Nepal Groups

Back
Bharat Budthaoki
Bharat Rana
Bhim Tamang
Bible Study Group, Damak
Bijay Shrestha
Bikash Rai
Bir Bahadur Limbu
Bir Bahadur Tamang
Deepak Basel
Evangelical churches of Nepal
Gaindakot Grace Church
Ganga Ale
Generocity Church-Nepal
Govinda Singh BC
Gyan Bahadur Sunuwar
Hari Prasad Regmi
Harvest
Hem Das
House Fellowship and Youth
Immanuel
Jit Kumar Gharti
Jitendra Mushahar
Kamal कमल
Kishore Mandol
Light House group
Maidi Jyoti church
Moti Rana
Mukti Dhakal
Navin
Nepal Group
New Creation Church
New life vision church
Nima Lama
Noel Thapa
none
Peace Church
Prakash Shretha
Protsahan Church ministry
R B Sharma
Rajendra Khatri
Ram Krishna Praja
Ram Lama
Ramesh Thami
Rameshore Yadav
Shova Khadka
Subhash Gywali
Sunil Gurung
Surya Bahadur B K
Tara Gurung
Tharu mission Felloship,Chitwan,Nepal
Victory Nepal
Yogendra Thapa